Studia Muzealno-Historyczne

studia-muzealno-historyczne-2021

Czasopismo naukowe wydawane regularnie od 2009 r. Na jego łamach publikowane są teksty upowszechniające wiedzę z zakresu historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów miasta Kielce. Prezentowane są również artykuły dokumentujące działalność wystawienniczą, naukową i edukacyjną muzeów, sprawozdania z konferencji, recenzje książek, biogramy, wspomnienia.

Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wersją pierwotną jest wersja papierowa.

 

ISSN: 2080-2420

Numer bieżący: Studia Muzealno-Historyczne 2023, t. 15

Redaktor tomu: dr Paweł Wolańczyk 

(pobierz spis treści(pobierz pełny tekst)

Kup wydanie papierowe

 

Studia i materiały:

Zbiory:

Praktyka muzealna:

Kronika: