Rada naukowa

W skład Rady Naukowej Studiów Muzealno-Historycznych wchodzą:

dr Krzysztof Karbownik, Muzeum Wsi Kieleckiej

prof. dr hab. Jarosław Kita, Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Adam Massalski – przewodniczący, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej

dr hab. Stanisław Meducki, em. prof. Politechniki Świętokrzyskiej

dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Jerzy Szczepański, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Jiří Wolf, Muzeum Města Duchcova (Republika Czeska)

 

Zadania Rady Naukowej

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym dla zespołu redakcyjnego.  Do jej zadań należy w szczególności dbanie o jakość naukową i merytoryczną Studiów Muzealno-Historycznych.