Wystawy czasowe

wiater-wystawa-plakat2
Termin wystawy:
12.06.2024 do 30.06.2024

Aleksandra Wiater – urodzona w 1996 roku w Kielcach. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2021 roku zrealizowała pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Badyny, nagrodzoną medalem im. Jerzego Bandury za wyróżniający się dyplom.

Od 2021 roku...

plakat-kosterski1
Termin wystawy:
18.05.2024 do 29.09.2024

Od 18 maja zapraszamy na wystawę czasową Muzeum Historii Kielc pt. „Kielce i region w obiektywie Władysława Kosterskiego-Spalskiego”.

Władysław Kosterski-Spalski (1892–1973) to wyróżniająca się postać związana z Kielcami i Kielecczyzną. W czasie I wojny...