Kontakt z redakcją

Redakcja przyjmuje teksty dostarczone osobiście do siedziby Muzeum Historii Kielc lub przesłane na adres: redakcja@mhki.kielce.eu

Teksty można również wysyłać pocztą tradycyjną (wydruk + wersja na nośniku danych) na adres:

Muzeum Historii Kielc

ul. Świętego Leonarda 4

25-303 Kielce

z dopiskiem: Studia Muzealno-Historyczne

telefon: 41 340 55 22