Kaczmarek Czesław

(1895-1963)

Urodzony w Lisewie Małym k. Sierpca. W 1922 r. ukończył seminarium duchowne w Płocku. Doktorat uzyskał w Instytucie Nauk Społecznych i Politycznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lille. W 1928 r. rozpoczął pracę kapłana w Płocku. 24 maja 1938 r. mianowany biskupem ordynariuszem kieleckim. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadził konspiracyjne seminarium duchowne, otaczał opieką uciekinierów, wspierał ruch oporu, tajne szkolnictwo. Po wojnie zajął się odbudową świątyń, organizował pomoc materialną dla ludności. W 1947 r. powołał niższe seminarium duchowne. Wznowił działalność Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. 20 stycznia 1951 r. aresztowany przez UB. W prowadzonym do 22 września 1953 r. procesie, skazany na 12 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich na okres 5 lat. W 1956 r. internowany w klasztorze w Rywałdzie Królewskim. W 1957 r. umorzono śledztwo w jego sprawie „z braku dowodów winy”. Powrócił do Kielc 5 kwietnia 1957 r. W 1959 r. władze zakazały mu pełnienia obowiązków biskupich. Mimo to  kierował diecezją do śmierci.

 

Oprac.: K. Otwinowski