Urodził się 30 kwietnia 1922 r. w Grudziądzu, w rodzinie inteligenckiej. Należał do harcerstwa. W 1939 r. wysiedlony do Ludyni koło Krasocina, następnie do Kielc, gdzie rozpoczął działalność konspiracyjną pod pseudonimem ,,Wilk”. W 1943 r. ukończył tajną szkołę podchorążych w Warszawie. Był członkiem oddziału partyzanckiego dowodzonego przez porucznika Józefa Mikołajczyka ps. ,,Marcin”. 5 lutego 1944 r. objął samodzielne dowództwo nad oddziałem dywersyjnym, z którym następnie przeprowadził wiele brawurowych akcji, skierowanych przeciwko niemieckiemu okupantowi,  m.in. 26 lutego 1944 r. na stacji Herby zdobył 30 tysięcy sztuk amunicji, a 14 maja odbił w Niewachlowie grupę jeńców radzieckich. Zginął 5 czerwca 1944 r. w potyczce z Niemcami pod Miedzianą Górą. Wraz z nim zginęli również Kazimierz Jeziorkowski ps. ,,Długi” i Witold Sobierajski ps. ,,Czarny”. W 1945 r. jego zwłoki zostały ekshumowane i pochowane na Cmentarzu Starym w Kielcach, a w 2005 r. szczątki Zbigniewa Kruszelnickiego i jego towarzyszy przeniesiono na Cmentarz Partyzancki w Kielcach.

Jest patronem Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach.

W 1980 r. jego imię nadano  długiej ulicy biegnącej wzdłuż potoku Sufraganiec przy północno-zachodniej granicy miasta.