Malska Florentyna

(1836–1912)
ziemianka, fundatorka Domu Pomocy Społecznej w Kielcach

W 1930 r. Florentyna Malska założyła fundację, której przekazała pieniądze ze sprzedaży swojego majątku ziemskiego. Zadaniem fundacji była opieka nad starszymi i chorymi osobami stanu szlacheckiego i spośród kieleckiej inteligencji. Na gruntach zakupionych w rejonie ul. Prostej wzniesiono dom, początkowo dla 15–20 osób. Placówka ta działa do dzisiaj.
Jej imię nosi od 1997 r. wewnętrzna ulica na osiedlu Słoneczne Wzgórze.