Smolak Kazimierz ps. Nurek (zm. 1944) –

(zm. 1944)
ppor. Armii Krajowej, Cichociemny

Zrzucony do okupowanej Polski w 1943 r. jako kurier Delegatury Rządu na Kraj. Żołnierz Kedywu, jeden z członków grupy, która 15 czerwca 1944 r. dokonała w Kielcach udanego zamachu na niemieckiego konfidenta Franza Wittka. Smolak zginął tego dnia przy ul. Targowej w walce z Niemcami. Żołnierzy grupy bojowej upamiętnia pomnik w miejscu zamachu przy ul. Solnej.

Imię Kazimierza Smolaka nadano w 1997 r. niezabudowanej ulicy przy węźle Kielce-Zachód w Niewachlowie.