Dzieło potężne w dolinach Bobrzy, Czarnej i Kamiennej. Zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na fotografii dawnej i współczesnej

katalog dzieło potężne okładka

Katalog towarzyszący wystawie czasowej: Dzieło potężne w dolinach Bobrzy, Czarnej i Kamiennej. Zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na fotografii dawnej i współczesnej

 

Autor: dr Paweł Wolańczyk
Projekt plastyczny okładki: Alicja Ciosek
Skład: Mariusz Stec
Wydawca: Muzeum Historii Kielc, Kielce 2021
Format: 20 x 20 cm, s. 48
Oprawa: miękka
Cena: 10 zł
ISBN 978-83-63477-35-6

Dostępność: 
aktualnie w sprzedaży