Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej

Kielce-Keltz-plakat
Termin wystawy: 
19.08.2022 do 04.06.2023

Wystawa prezentuje 80-letnie dzieje społeczności żydowskiej w Kielcach, poczynając od uzyskania przez Żydów oficjalnego prawa osiedlania się w mieście w 1862 r. do likwidacji kieleckiego getta w 1942 r. Celem ekspozycji muzealnej jest przywołanie obrazu wielokulturowego miasta, jakim były Kielce do chwili eksterminacji ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, a także przybliżenie kielczanom codzienność nieobecnych już sąsiadów, stanowiących niegdyś ponad 1/3 ludności miasta. 

Losy społeczności żydowskiej od wielu lat są przedmiotem badań historyków, wątek żydowskich Kielc nie był jednak szczególnie eksponowany w działaniach muzealnych. Wystawa ukazuje wzajemne relacje mieszkańców różniących się wyznaniem, kulturą i stylem życia, ale potrafiących współdziałać na  wielu polach i wspólnie wpływać na losy miasta. Przywraca też  świadomości kielczan egzystujące do dzisiaj w tkance miejskiej – relikty żydowskiej obecności. Jednym z celów wystawy jest zmierzenie się z „trudnym dziedzictwem” pamięci utożsamiającej Kielce przede wszystkim z tragicznymi wydarzeniami pogromu w 1946 r.

Idea wystawy nawiązuje do uchwały Rady Miasta Kielce ustanawiającej rok 2022 Rokiem Żydowskiego Dziedzictwa Kielc oraz Pamięci o Ofiarach Kieleckiego Getta.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy udostępnili swoje zbiory na potrzeby wystawy „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej” oraz wspierali organizację przedsięwzięcia. Szczególnie dziękujemy Panu Markowi Cecule, który stworzył unikalną instalację „Czas zatrzymany”, po raz pierwszy zaprezentowaną na naszej wystawie.

Instytucje:
Archiwum Państwowe w Kielcach
Archiwum Państwowe w Radomiu
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Biblioteka Śląska w Katowicach
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
Galeria Korona w Kielcach
Galeria Narodowa w Kanadzie
Gershon Iskowitz Foundation, Toronto
Jewish Community in Israel
Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie
Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
The Kieltzer Society of New York, Kielce
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Osoby prywatne:
Michele Akerberg
Mirosława Banaś
Manny Bekier
Susan David
Jarosław Dulewicz
Leszek Dziedzic
Joanne Finkielstein Goodman
Judy Golan
Ihor Holubizky
Małgorzata Jarońska
Grażyna Kaczmarska
Dariusz Kalina
Yaacov Kotlicki
Dinah Kramer
Jerzy Krzewicki
Małgorzata Lechowicz
Krzysztof Lorek
Józef Lorski
Jarosław Machnicki
Grzegorz Maciągowski
Marek Maciągowski
Konrad Maj
Adam Massalski
Jacek Mętrak
Marcin Michalski
Marek Michniewski
Krzysztof Myśliński
Linda Nash
Elżbieta Oleszek
Itzak Peled
Dariusz Piotrowicz
Joyce Pollakoff
Mikael Rechtsman
Helen Rubin
Barbara Świerczyńska
Kamila Wojda

patroni