Barbara Kasprzyk-Dulewicz, Wystawa „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej”

W sierpniu 2022 r. w Muzeum Historii Kielc otwarto wystawę „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej”, której zasadniczym celem było przypomnienie osiemdziesięcioletniej obecności społeczności żydowskiej w Kielcach. Na wystawie zaprezentowano najważniejsze aspekty historii związane z kieleckimi Żydami i obiekty pochodzące zarówno ze zbiorów muzealnych, jak również od innych instytucji i osób prywatnych.