Jerzy Gapys, Memuarystyka ziemiańska jako źródło do badań nad położeniem ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką na przykładzie Kielecczyzny

Memuarystka ziemiańska ze względu na obecność wątków żydowskich głównie o charakterze ogólnym może być wykorzystana jako źródło uzupełniające w badaniach podstawowych nad dziejami Żydów w dobie Holokaustu. Zawarte w pamiętnikach informacje mogą być punktem wyjścia do szczegółowych poszukiwań. W pamiętnikach dokumentowano wiele aspektów położenia mniejszości żydowskiej, m.in. sytuację Żydów w pierwszych miesiącach okupacji, w okresie gettoizacji oraz sam moment masowej likwidacji gett i wywózki do obozów. Jest to spojrzenie z zewnątrz na społeczność żydowską, więc te informacje nie mogą być szczegółowe, trudno na ich podstawie zrekonstruować ich losy, natomiast na pewno wskazują na określone zjawiska dokonujące się w kontekście eksterminacji Żydów. Pamiętniki ziemiańskie to źródła, które trudno pominąć, badając strategie przetrwania Żydów oraz postawy otoczenia polskiego wobec samej zbrodni ludobójstwa.