Szkoły podstawowe klasy IV - VIII

LEKCJE

Muzeum i jego sekrety?
Co to jest muzeum, czym się zajmuje, jak funkcjonuje? Na czym polega praca muzealnika, kustosza, historyka? Eksponat, zabytek czy kolekcja? Dzięki wiedzy nabytej podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak postępować z pamiątkami rodzinnymi.

Legendy związane z Kielcami
Najmłodsi usłyszą o baśniowych początkach Kielc. Uczniom opowiemy, skąd pochodzi nazwa miasta oraz przedstawimy najpopularniejsze legendy: o trzech zegarach na kieleckiej dzwonnicy czy legendę o powstaniu osady, która później stała się naszym miastem.

Herb Kielc
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Heraldyka dla każdego
Jaką funkcję pełniły herby? Do czego je wykorzystywano? Jakie cechy charakteryzowały dobry herb? Jakie były zasady projektowania tych symboli?
Każdy tworzył swój własny herb na wybranej tarczy herbowej. Podczas pracy odnosili się do wszystkich zaleceń stosowanych w heraldyce: właściwe kolory, podział tarczy.

Tajemnice starych map
Lekcja wprowadza w bogatą historie kartografii. Dzięki znajdującym się na wystawie starym mapom uczniowie będą mogli zobaczyć, jak odwzorowywano przestrzeń na przełomie wieków, a także dowiedzieć się ile wiadomości niesie ze sobą mapa. Dla uczestników przygotowano szereg zadań z wykorzystaniem map. Zakres przekazywanej wiedzy jest dostosowany do wieku uczestników.

Jak osada została miastem - początki Kielc
Lekcja poświęcona jest początkom miasta i jego ówczesnym mieszkańcom. Uczestnicy zajęć dowiedzą się kim byli, czym się zajmowali, poznają legendę o powstaniu miasta, zajrzą do wczesnośredniowiecznego domostwa.

Kielce w okresie powstań narodowych
Uczniowie poznają eksponaty wiążące Kielce z powstaniami: kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym. Dowiedzą się o represjach zaborców wobec powstańców, o ich losach oraz o skutkach powstań dla miasta.

Kielce miastem legionów
Przedstawimy działalność polityczną i wojskową Józefa Piłsudskiego. Opowiemy o związkach Marszałka z miastem i jego kilkukrotnym pobycie w Kielcach. Pokażemy pamiątki związane z Józefem Piłsudskim i opiszemy działania piłsudczyków zmierzających do utrwalenia tradycji legionowej.

Kielce w latach II wojny światowej
Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wyglądała polityka okupanta wobec ludności zamieszkującej miasto. Zobaczą makietę getta kieleckiego oraz poznają historię eksterminacji ludności żydowskiej. Zapoznają się z działalnością oddziałów partyzanckich w Kielcach i okolicach. Poznają miejsca pamięci poświęcone ofiarom II wojny światowej. Dowiedzą się o udziale kielczan w walkach na frontach.

Kielce w okresie PRL-u
Uczestnicy zajęć poznają sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w mieście po II wojnie. Usłyszą o pogromie z 4 lipca 1946 r. Zdobędą wiedzę o zmianach urbanistycznych, jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Poznają ośrodki oporu społecznego w latach 80. Zobaczą zmiany, jakie zachodziły w wyglądzie Kielc w latach 60., 70., 80. XX wieku.

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Kielcach
Uczniowie dowiedzą się o mniejszościach zamieszkujących miasto na przestrzeni wieków: społeczności żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Jak wyglądało ich życie, jakie mieli zwyczaje, co po sobie zostawili.

Życie codzienne mieszkańców Kielc
Lekcja przekrojowa. Uczeń dowiaduje się, jak żyli mieszkańcy Kielc w dawnych wiekach. Zapoznaje się ze źródłami opisującymi ich życie i zabytkami kultury materialnej. Jakie były zajęcia Kielczan, gdzie spędzano wolny czas. Na wystawie stałej zobaczy przedmioty z życia codziennego z różnych epok.

 

WARSZTATY

Archeologiczne poszukiwania skarbów
Uczestnicy dowiedzą się, czym zajmuje się archeolog. Poznają podstawy pracy archeologa: z jakich narzędzi korzysta i w jaki sposób rekonstruuje odnalezione fragmenty naczyń.

Tik tak – czas po kielecku
Kiedy w Kielcach pojawiły się zegary, co na ten temat mówią legendy? Podczas spotkania uświadomimy dzieciom pojęcie doby i upływu czasu. Wyjaśnimy podział doby na dzień i noc. Podczas części warsztatowej wykonamy zegary. 

Muzealna szkoła czarownic
Gdzie mieszkała czarownica świętokrzyska, czym się zajmowała? Jak wyglądała? Podczas spotkania poznamy jej tajemnice. Dzięki magicznej pajęczynie dowiesz się jaki zawód możesz wykonywać, uczestnicy zdobędą wiedzę jak usiąść na miotle. Wykonają magiczną czarodziejską miksturę.

Tu jesteś - moja mapa Kielc
Warsztaty wprowadzają w bogatą historię starych map. Uczestnicy w pierwszej części zapoznają się ze starymi mapami na wystawie, a następnie stworzą własną mapę centrum miasta, dopisując do niej  własne hasła, zmienione nazwy ulic, czy słowa z którymi kojarzą wybrane miejsca. Nową mapę uczestnicy zabierają ze sobą.

Gdzie jest dziadek - poszukiwania genealogiczne!
Co to jest genealogia? Uczestnicy zajęć poznają sekrety znanych rodzin kieleckich. Zobaczą wizerunki osób związanych z Kielcami. Wykonają drzewo genealogiczne na podstawie analizy dokumentów wybranej rodziny kieleckiej.

Mój herb
Wyjaśnimy czym jest heraldyka, jakie są podziały herbów, jakie są znaki heraldyczne i barwy. Uczestnicy poznają herb Kielc, dowiedzą się, kto i kiedy nadał go miastu oraz jak zmieniał się on na przestrzeni epok.

Muzealne specjały (numizmatyka, heraldyka, genealogia)
Pod tajemniczymi nazwami ukrywają się zajęcia związane z historycznymi zbiorami: starymi monetami, zawiłości herbu czy sekrety rodów.

Monety-banknoty co w sobie kryją?
Głównym bohaterem warsztatów jest pieniądz. Uczniowie dowiedzą się m.in. jak zmieniała się jego wartość na przełomie wieków i jak wiele można dowiedzieć się o historii patrząc na awers i rewers monety. Jakie informacje historyczne można z nich odczytać? Podczas zajęć warsztatowych, w oparciu o podstawowe zasady sztuki menniczej, uczniowie zaprojektują historyczny banknot.

Historia ukryta w nazwach ulic
Uczniowie analizując plan swojego miasta dowiadują się, że z nazwami ulic związana jest historia postaci ważnych dla historii lokalnej i narodowej. Następnie zbierają informacje o ważnych postaciach historycznych mających związek z historią lokalną. Celem warsztatu jest wykształcenie umiejętności sytuowania postaci i wydarzeń z nimi związanych w czasie.

W dawnej kawiarence
Uczestnicy poznają historię kieleckich kawiarni. Jakie zasady obowiązywały przy parzeniu herbaty i kawy, jak nakrywano stoły? Uczniowie wykonają naczynia z masy solnej, zgodnie z zasadami dobrego wychowania nakryją do stołu.

Zakład szewski
Krótka historia dawnego rzemiosła w Kielcach. Ile zakładów szewskich było w Kielcach i jakie wykonywali buty? Uczestnicy poznają terminy związane z powstaniem dawnego obuwia: zelówka, obstalunek, kopyto. Samodzielnie założą prawidła do dawnych butów.

Jak powstawały  ubrania?
Warsztaty pozwolą poznać historię modnych Kielczanek. Dowiedzą się jak nazywano poszczególne elementy stroju, jak zmieniała się moda. W części warsztatowej uczestnicy zostaną czeladnikami w dawnym zakładzie krawieckim, wykonają projekt stroju z epoki, uruchomią maszynę Singer oraz uszyją „stylowy ubiór”.

Szyldy dawnych Kielc
Podczas warsztatów przypomnimy zapomniane zawody rzemieślnicze, które odchodzą do historii. Podczas analizy szyldów zwrócimy uwagę na różnorodność kulturową Kielc na przełomie wieków oraz na początku XX w. Miasto zamieszkiwały mniejszości żydowska, rosyjska, niemiecka. W części warsztatowej wykonamy szyld warsztatu rzemieślniczego (w języku rosyjskim, według szablonu) wraz z właściwymi atrybutami danego rzemieślnika.

Z „Gazetą Kielecką” przez dawne Kielce
Uczniowie poznają historię prasy kieleckiej. Analizują wybrane numery Gazety Kieleckiej i rozróżniają jej poszczególne elementy: ówczesną tematykę, język, styl. Biorą udział w pracy kolegium redakcyjnego, przygotowują w grupach teksty artykułów na wybrane tematy oraz reklamy dawnych przedmiotów, wzorując się na dawnej stylistyce gazety. Tworzą własny numer gazety.

Wycinanka żydowska i jej symbolika
Jednym z elementów kultury związanych z mniejszością żydowską jest wycinanka. Podczas warsztatów uczestnicy poznają jej historię i symbole, oraz samodzielnie wykonają własne prace. 

Dawna ława szkolna - kleks i suszka?
Uczniowie poznają historię szkół kieleckich. Jak funkcjonowały, w jakim języku były prowadzone zajęcia, jacy byli nauczyciele i uczniowie? Uczestnicy analizują dawne podręczniki i poznają akcesoria szkolne. Uczestniczą w lekcji historii i zapiszą notatkę z lekcji za pomocą stalówki i atramentu.

Sekrety dawnych urządzeń
Warsztaty rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie. Jak działały dawne przedmioty i urządzenia. Uczestnicy będą mieli możliwość pracy m.in. na starej maszynie do liczenia, maszynie do pisania, ręcznej maszynie do szycia.

Reklama, reklama w muzeum od rana!
Jak wyglądały reklamy z przełomu XIX i XX wieku? Jakie przedmioty, usługi i wydarzenia reklamowano? Uczestnicy zobaczą reklamy z Gazety Kieleckiej, szyldy sklepowe i ulotki reklamowe. Podczas warsztatów uczestnicy będą analizować dawne reklamy, poznają słownictwo z przełomu wieków. Na zakończenie samodzielnie ułożą reklamę wybranego przedmiotu.

Walizka z historią
Jakie przedmioty przechodzą do historii? Czy zawsze są to zabytki, dzieła sztuki? Czy historia może zostawić ślad w drobnym przedmiocie, który dla historii miasta może być bardzo ważny? W naszej muzealnej walizce znajdują się eksponaty, które przeniosą uczestników w minioną epokę: do starej szkoły, domu pradziadków, czy dawnego zakładu pracy.

 

SPACERY

Poszukujemy zabytków w Kielcach
Podczas zajęć uczestnicy zobaczą najpiękniejsze miejsca i budowle w mieście i poznają ich historię. Wśród nich m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Katedrę, pałacyk Zielińskiego, rynek, kościół pod wezwaniem św. Wojciecha.

Tajemnice starych ulic
Setki razy mijamy kieleckie kamienice. Kto je zbudował, jakie rodziny w nich mieszkały, jakie kryją historię?  Które kieleckie ulice są najstarsze? Czy podania o istnieniu podziemnych tuneli pod miastem są prawdziwe? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają uczestnicy spaceru.

Kielecki rynek
W czasie zajęć dowiemy się o początkach kieleckiego rynku i roli, jaką odgrywał na przestrzeni wieków. Poznamy historię przyrynkowych kamienic, pomnika Świętej Tekli, ratusza i radnych, którzy tam obradowali.

Cmentarz Stary - nagrobki znanych Kielczan
Uczestnicy wycieczki poznają zarówno okazałe grobowce znanych kieleckich rodzin: Jarońskich, Smoleńskich, Królów, groby zasłużonych Kielczan: m.in. ekonomisty Bolesława Markowskiego, polityka Franciszka Loefflera, prezydenta Stefana Artwińskiego, jak i na wpół zapomniane groby powstańców listopadowych, styczniowych oraz mogiły legionistów. W czasie zajęć opowiemy o historii osób, które znalazły na cmentarzu kieleckim swą ostatnią przystań. Uczniowie poznają również symbolikę stosowaną na nagrobkach.

Śladami mniejszości żydowskiej
W czasie wycieczki uczniowie zapoznają się z historią mniejszości żydowskiej zamieszkującej Kielce na przełomie wieków. Na cmentarzu poznają znaczenie symboli na macewach. Przy grobie zamordowanych podczas pogromu kieleckiego, usłyszą o wydarzeniach z 4 lipca 1946.

Śladami mniejszości (żydowskiej, rosyjskiej, niemieckiej)
Podczas zwiedzania miasta uczestnicy zobaczą miejsca związane z życiem codziennym, społecznym i religijnym mniejszości żydowskiej, rosyjskiej i niemieckiej. Poznają historię tych grup, jak i kiedy przybyły do Kielc. Czym się zajmowali? Co po nich pozostało?

Miejsca pamięci w Kielcach
Wycieczka po miejscach pamięci narodowej. Uczestnicy poznają historię tragicznych losów ludności polskiej i żydowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej oraz tuż po wojnie. Zobaczą pomniki upamiętniające te wydarzenia.

Śladami PRL- u w Kielcach
Jak w okresie PRL-u rozwijały się Kielce. Pokaz fotografii z tego okresu pokaże uczestnikom, o jakie budowle w tym okresie wzbogaciło się miasto, jakie nowe rozwiązania zastosowano w organizacji osiedli czy szlaków komunikacyjnych. Podczas spaceru spróbujemy odnaleźć te elementy, które pozostały w krajobrazie miasta.