JESIEŃ Z HISTORIĄ I KULTURĄ ŻYDÓW

aktualnosci_jesien_z_historia_kultura_zydow

Zapraszamy na spotkania z serii "Jesień z historią i kulturą Żydów". Poniżej zamieszczamy harmonogram planowanych wydarzeń: 

WRZESIEŃ
23.09. (piątek), godz. 12.00
Wykład prof. dr Dariusza Stoli (ISP PAN) pt. „Żydzi w historii Polski: tysiąc lat obecności”
Aula im. Czesława Miłosza UJK, ul. Uniwersytecka 17, wstęp bezpłatny.

23.09 (piątek), godz. 17.30
Wykład prof. dr Dariusza Stoli (ISP PAN) pt. „Powojenne losy polskich Żydów”
Muzeum Historii Kielc, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp bezpłatny.

25.09 (niedziela), godz. 17.00    
Wieczór w Bożnicy – Rosz Haszana. Niedzielne spotkanie inauguruje przygotowany przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego cykl pt. „Wielkie Święta Żydowskie”. W Programie m.in. prezentacja „Historia kieleckiej synagogi” Leszka dziedzica z Muzeum Historii Kielc.
Budynek dawnej synagogi, ul. Warszawska 17, wstęp bezpłatny.

28.09. (środa), godz. 10.00-12.00            
Warsztaty antydyskryminacyjne, prowadzenie: Barbara Biskup
Muzeum Historii Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp bezpłatny.

PAŹDZIERNIK
2.10. (niedziela), godz. 11.00
Spacer śladami żydowskimi. Prowadzenie Leszek Dziedzic
Zbiórka na Placu Wolności, pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, udział bezpłatny.

12.10. (środa), godz. 17.00         
Wykład dr Jarosława Dulewicza pt. „O genealogii kieleckich Żydów”
Muzeum Historii Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp bezpłatny.

21.10 (piątek), godz. 12.00 i 17.30
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie  „Kielce - Kelc. Historia społeczności żydowskiej”
Muzeum Historii Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp płatny w cenie biletu na wystawy czasowe.

28.10. (piątek), godz. 12.00
Wykład prof. d Michał Galasa (UJ) pt. „Kilka uwag o historii frankizmu i jego wpływie na polska kulturę”
Aula im. Czesława Miłosza UJK, ul. Uniwersytecka 17, wstęp bezpłatny.

28.10. (piątek), godz. 17.30
Wykład prof. d Michał Galasa (UJ) pt. „Kilka uwag o historii frankizmu i jego wpływie na polska kulturę”
Muzeum Historii Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp bezpłatny.

LISTOPAD
25.11. (piątek), godz. 12.00
Wykład prof. dr Marcina Wodzińskiego, (UWr) pt. „Geografia chasydyzmu: wyzwania i możliwości”
Aula im. Czesława Miłosza UJK, ul. Uniwersytecka 17, wstęp bezpłatny

25.11. (piątek), godz. 17.30
Wykład prof. dr Marcina Wodzińskiego, (UWr) pt. „Geografia chasydyzmu: wyzwania i możliwości”
Muzeum Historii Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp bezpłatny.

20.11 (niedziela), godz. 10.00
Projekcja filmu fabularnego „Dybuk”, 1937, reż. Michał Waszyński
Muzeum Historii Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp bezpłatny.

GRUDZIEŃ

14.12. (środa), godz. 17.00
Wykład dr Dominika Flisiaka pt. „Jakob Steinhadrt (1887-1968). Życie i działalność”
Muzeum Historii Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp bezpłatny.

16.12. (piątek), godz. 12.00
Wykład prof. dr Marty Meduckiej pt. „Kultura Żydów województwa kieleckiego (1918-1939)”
Aula im. Czesława Miłosza UJK, ul. Uniwersytecka 17

16.12. (piątek), godz. 17.30
Wykład prof. dr Marty Meduckiej pt. „Życie kulturalne Żydów w Kielcach”
Muzeum Historii Kielce, ul. Świętego Leonarda 4, wstęp bezpłatny.