Archiwum wystaw

Termin wystawy:
09.04.2019

Tradycją stało się już, że wiosną każdego roku Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach (założone w 1923 r.) prezentuje przekrojową wystawę swojego dorobku w ostatnim okresie. Pierwsza taka ekspozycja miała miejsce w 2009 roku, tegoroczna będzie już 11. z kolei. Liczna grupa uczestników...

Termin wystawy:
15.03.2019 do 07.04.2019

Zapraszamy na kolejną z serii wystaw prezentujących dorobek fotografików związanych z regionem świętokrzyskim. Tym razem będzie to wystawa zdjęć Mariana Musiała. Specjalnym gościem wernisażu będzie Jan Anderman, wnuk autora.

Marian Musiał ur. 18. 04. 1916 r. w Koźle, gmina Maluszyn, pow....

Termin wystawy:
08.12.2018 do 31.01.2019

*** Wystawa została przedłużona do 31 stycznia 2019 roku.

Są przedmioty, które mogą nam coś podpowiadać: drzwi - o możliwości otwarcia ich; stòł - o miejscu dla gościa przy nim. Namalowałem na starych drzwiach i na desce ze stołu ikony, aby przypominały nam o Ewangelii.
Do Polski, także do Kielc, przybywa wiele osób z Ukrainy, a czasem z bardziej odległych krajów, przezwyciężając opór granic. Przyjmują trudne warunki życia i ciężką pracę...

Zaproszenie ze strony Muzeum Historii Kielc stwarza mi możliwość zaprezentowania kilku ikon. Wykonując je, wzorowałem się na tych związanych z tradycją ukraińską, obecną w dawnej wielonarodowej Rzeczpospolitej. Naśladowałem ikony z XV i z początku XVI wieku( „Chrystus Pantokrator", „Zstąpienie do piekieł" i „Wskrzeszenie Łazarza" z cerkwi z okolic Lwowa: „Ukrzyżowanie Pańskie" i „Matka Boża Hodegetria" z cerkwi w Owczarach - okolice Nowego Sącza). Malując "Boże Narodzenie", byłem zainspirowany ikoną z drugiej połowy XVI w., która znajduje się w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Termin wystawy:
26.09.2018 do 26.10.2018

Wystawa planszowa 100 LAT ODRODZONEJ ADWOKATURY POLSKIEJ zorganizowana przez Muzeum Historii Kielc i Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach.

W grudniu 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Statut Tymczasowy Palestry Państwa Polskiego. Był to kamień węgielny pod budowę pozycji ustrojowej i tożsamości adwokatów w niepodległej Polsce.

Termin wystawy:
21.06.2018 do 21.10.2018

Muzeum Historii Kielc zaprasza na wystawę jubileuszową „10 x 10. Nabytki Muzeum Historii Kielc 2008 – 2018”. W sali wystaw czasowych zaprezentowanych zostanie 100 najcenniejszych i najciekawszych eksponatów ze zbiorów muzeum, zgrupowanych w 10 kategoriach: dokumenty, fotografie/pocztówki,...

Termin wystawy:
07.09.2018

Wystawa intrygujących fotografii wykonanych w 1967 r. 10 zdjęć: 5 fotogrametrycznych wielkoskalowych obrazów lotniczych, pokazujących "na zimno" rozległe fragmenty miasta, które właśnie wchodziło w fazą gruntownych zmian przestrzeni i zabudowy. Obok nich tyle samo fotografii lotniczych,...

Termin wystawy:
04.06.2018

W hallu głównym muzeum można obejrzeć ekspozycję ukazującą rozmaite kieleckie pieczątki biblioteczne (stemple w wydawnictwach) i prześledzić historię ich zmian oraz wędrówki co niektórych książek.

Wystawa towarzyszy konferencji "Zdejmowanie obrazów za pomocą światła - 1918"

Termin wystawy:
23.05.2018

„Portret dawniej i dziś”

Wystawa towarzyszy interdyscyplinarnej konferencji naukowej: “Zdejmowanie obrazków za pomocą światła” -1918. Autorami fotografii są: Arkadiusz Sędek, Karolina Grudzień. Fotografie na wystawie wykonane zostały za pomocą camera obscura i...

Termin wystawy:
26.04.2018 do 20.05.2018

Zapraszamy na uroczyste otwarcie Dorocznej Wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach 8 maja, we wtorek o godzinie 17.
W wystawie, podobnie jak w latach poprzednich, bierze udział liczna, licząca niemal 40 osób grupa twórców skupionych wokół kieleckiego Towarzystwa, co przekłada się na blogatą propozycję tematyczną i rozmaite techniki twórcze. Na ekspozycji prezentowane są obrazy wykonane w technice olejnej i akrylowej, płaskorzeźby i fotografie.

Termin wystawy:
20.04.2018 do 20.05.2018

W gablocie w sieni głównej Muzeum Historii Kielc z okazji promocji książki ks. Władysława Siarkowskiego „Materiały do etnografii i historii Kielc. Pisma wybrane i rozproszone” przygotowana została niewielka tematyczna ekspozycja poświęcona osobie autora i jego działalności.

Ekspozycja...

Strony