Bilski Mieczysław

(1875-ok. 1938)
prawnik

Od 1902 r. komisarz powiatowy galicyjskiej administracji krajowej, sekretarz Namiestnictwa we Lwowie. Po wybuchu I wojny światowej w armii austriackiej. Od 1918 r. kierownik inspektoratu administracyjnego MSW. Od 1923 r. dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSW. 1 września 1923 r. otrzymał nominację na wojewodę kieleckiego. 6 maja 1924 r. mianowany wojewodą śląskim. Podczas przewrotu majowego w 1926 r. opowiedział się po stronie rządu W. Witosa, za co odwołano go ze stanowiska.

 

Oprac.: P. Wolańczyk