Dzikowski Władysław

(1902–1987)
inżynier, społecznik, publicysta

Urodził się w podkieleckim Białogonie. Brał udział w wojnie 1920 r. Ukończył gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, po czym studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Początkowo pracował w Fabryce Aparatów Optycznych i Precyzyjnych H. Kolberga w Warszawie (1929–1932), następnie jako konstruktor w Wojskowym Instytucie Badań Inżynierii w Warszawie i w Biurze Badań Technicznych i Wojsk Łączności w Warszawie (1932–1938), wreszcie w biurze technicznym kieleckiej fabryki „Granat” (1938–1939).
Działał w konspiracji, prowadził wywiad przemysłowy, organizował sabotaż i dywersję w kieleckich zakładach przemysłowych, współpracował przy produkcji luf do pistoletów „Vis”. W 1944 r. brał w marszu 4. Pułku Piechoty AK na Warszawę. W latach 1945–1949 pracował w Fabryce Części Precyzyjnych i Włókienniczych w Kielcach, następnie w Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych, dawniej SHL.
Był znanym regionalistą, aktywnym działaczem PTTK, współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Kielc i założycielem Koła Miłośników Białogonu, członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Jego zainteresowania naukowe, których wyrazem było przewodniczenie sekcji toponomastycznej KTN zaowocowały m.in. współautorstwem „Toponimii Kielc” wspólnie z Danutą Kopertowską i licznymi opracowaniami historycznymi i regionalistycznymi, pozostającymi w rękopisach. Był także radnym w Białogonie i Kielcach. Zmarł w 1987 r.

Jego imieniem nazwano w 1993 r. śródleśną drogę między Pietraszkami a Grabinowem, zastępując wcześniejszą zwyczajową nazwę Koźle Rogi.