Gierowski Włodzimierz

(1897-1965)

Urodzony w Kielcach. 1910-1912 - uczeń Szkoły Handlowej. W 1911 r. tymczasowo wstępuje do Korpusu Kadetów im. Św. Włodzimierza w Kijowie. We wrześniu 1912 r. współtworzy konspiracyjny zastęp skautowy „Psy”. Od 1913 r. członek Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. W 1914 r. wybrany drużynowym I Kieleckiej Drużyny Harcerskiej im. Dionizego Czachowskiego. W sierpni 1914 r. jako członek oddziału wywiadowczego Drużyn Strzeleckich, informuje broniących się na Czarnowie żołnierzy polskich o rosyjskim planie okrążenia. Wstępuje do Legionów Polskich. Ranny w bitwach pod Tarłowem i Jastkowem. W listopadzie 1918 r. przebywa w Szkole Inwalidów w Krakowie, gdzie bierze udział w rozbrajaniu Austriaków. W 1928 r. kończy Wyższą Szkołę Wojenną. 1928-1932 - pracuje w Wojskowym Biurze Historycznym. Wykładowca w toruńskiej Szkole Artylerii, oficer Sztabu Generalnego. W maju 1938 r. w stopniu mjr. dypl. przeniesiony w stan spoczynku. We wrześniu 1939 r. pełni funkcję oficera do zadań specjalnych Naczelnego Dowództwa przy Armii Modlin, Armii Kraków i grupie operacyjnej „Śląsk”. Przedostaje się do Rumunii, gdzie przebywa w obozie dla internowanych. 15 stycznia 1941 r. jako inwalida zwolniony z obozu. Powraca do Kielc. W 1950 r. mianowany ppłk. Pracuje m.in.: w oddziale Narodowego Banku Polskiego i Kieleckim Zarządzie Aptek. Działa w: PTTK, KTN, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Prowadzi prace nad „Dziejami Kielc”.

Oprac.: K. Otwinowski