Janowski Aleksander

(1866-1944)

Urodził się w Warszawie. Ok. 1885 r. został pracownikiem kolei w Sosnowcu, a następnie w Warszawie. Samodzielnie dokształcał się w dziedzinie krajoznawstwa, geografii i etnografii. Od 1910 r. rozpoczął pracę pedagogiczną. W okresie I wojny światowej zatrudniony został jako urzędnik oświatowy i sprawami tymi zajmował się zawodowo do czasu przejścia na emeryturę w 1928 r. Po 1930 r., ze względu na zły stan zdrowia, wycofywał się z życia publicznego. Podczas II wojny światowej ciężko chorował i zmarł w czasie wypędzania ludności stolicy po upadku Powstania Warszawskiego. Po ekshumacji w 1947 r. został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Aleksander Janowski zaliczany jest do twórców zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. Był propagatorem turystyki i pionierem krajoznawstwa, jednym ze współzałożycieli PTK i wieloletnim sekretarzem, wiceprezesem oraz prezesem tej organizacji (w latach 1922 – 1929, po czym otrzymał dożywotni tytuł honorowego prezesa). Z jego inicjatywy powstał organ PTK „Ziemia”. Posiadając bezpłatny bilet kolejowy zwiedzał cały kraj, po czym wygłaszał liczne prelekcje i odczyty, a także publikował liczne wydawnictwa o charakterze krajoznawczym. Od 1902 r., głosząc hasło „Przez poznanie kraju do jego ukochania”, organizował wycieczki dla młodzieży, która nazywała go „Wujem”. Liczne publikacje i wycieczki Janowskiego wiązały się z Górami Świętokrzyskimi. Był też inicjatorem otwarcia w Świętej Katarzynie pierwszego w Królestwie Polskim schroniska PTK.
Odbył wiele podróży, m.in. dookoła świata przez USA, Hawaje, Japonię i Syberię, do Brazylii i Argentyny, Egiptu. Był autorem wielu artykułów i książek, w tym z dziedziny krajoznawstwa (np. „Wycieczki po kraju”, „Poznaj swój kraj”, „Pogadanki krajoznawcze”, „Wycieczki krajoznawcze”), o emigracji i dla emigracji (np. „Naszym rodakom za oceanem”, „Pamiątka z Polski”), prac o Warszawie (np. „Położenie geograficzne Warszawy”, „W stolicy”) oraz dla dzieci i młodzieży (np. „Maciuś Pędrak wśród Indian”, „Marysia w Japonii”, „Jędrek Mędrek w Honolulu”, „Nasz plac”).

 

Oprac.: K. Otwinowski