Kaznowski Kazimierz

(1876–1943)
nauczyciel, przyrodnik

Urodził się w Olchowcu koło Chełma. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim pracował jako nauczyciel Gimnazjum Państwowego w Zawierciu, a od 1919 do 1939 w Gimnazjum Państwowym im. Mikołaja Reja (później S. Żeromskiego) w Kielcach. Równocześnie rozpoczął badania przyrodnicze, początkowo paleontologiczne z Janem Czarnockim, później skupił się na florystyce. W ich wyniku zgromadził wielki zielnik roślin z terenu całego województwa. Publikował liczne prace naukowe oraz artykuły przyrodnicze, m.in. na łamach czasopism „Ziemia”, „Ochrona Przyrody”, „Kosmos”.
Był opiekunem 2 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej, działaczem kieleckiego oddziału PTK, delegatem Państwowej Rady Ochrony Przyrody na teren powiatu i województwa kieleckiego. Współpracował z E. Massalskim w ochronie i promocji Puszczy Jodłowej. Jeden z organizatorów Wystawy Świętokrzyskiej w Kielcach w 1937 r. Wybitny badacz i popularyzator przyrody Gór Świętokrzyskich, działający także w obszarze metodyki dydaktycznej.

Jego imię nosi od 1994 r. ulica na osiedlu Ślichowice.