Klembowski (Klębowski) Zenobiusz Stefan

(1888–1962)
inżynier-mechanik, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej

Urodził się 30 października 1888 r. w Rokitnie. Studia mechaniczne i elektrotechniczne ukończył na Uniwersytecie w Nancy we Francji, po czym doktoryzował się  na Politechnice Warszawskiej, a w 1945 r. habilitował na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Wykładał budowę maszyn cieplnych na AGH , pracował także na Politechnice Warszawskiej i Śląskiej. Autor ok. 100 prac z zakresu wytrzymałości materiałów i budowy maszyn cieplnych. Współopracował przepisy dotyczące budowy kotłów parowych i budowy naczyń ciśnieniowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Zmarł 27 grudnia 1962 r. na Słowiku, gdzie został pochowany na cmentarzu parafialnym.
Swoja willę na Słowiku zapisał w testamencie na dom dziecka lub przedszkole.  Dzisiaj mieści się tam Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kielcach.

Jego imię nadano w 1981 r. ulicy przylegającej do jego domu, położonej w północnej części Słowika.