Korsak Władysław

(1890-1949)

Urodzony w Sławucie na Wołyniu. Studiował w Instytucie Leśnym w Petersburgu i Instytucie Politechnicznym w Kijowie. Działacz: Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej "Filarecja", ZWC, PPS - Frakcji Rewolucyjnej. W 1913 r. zesłany do Witebska. Od 1917 r. pracował w polskich instytucjach przy Ukraińskiej Centralnej Radzie w Kijowie. Od stycznia do września 1918 r. referent w Ministerium Spraw Polskich w Kijowie. 16 stycznia 1918 r. został Komisarzem Ludowym powiatu radzymińskiego. Od 27 grudnia 1920 r. starosta radzymiński. Od 30 listopada 1921 r. naczelnik wydziału samorządowego w Urzędzie Wojewódzkim Warszawskim. Od 1926 r. wicewojewoda warszawski. Po przewrocie majowym wojewoda stanisławowski. 12 września 1927 r. objął stanowisko wojewody kieleckiego. Od 28 lutego 1930 r. dyrektor departamentu samorządowego MSW, a od grudniu podsekretarz stanu (do 1939 r.). Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej w Warszawie, członek zarządu Polskiego Banku Komunalnego, rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Po wybuchu wojny na emigracji (od 1941 r. w USA).

 

Oprac.: P. Wolańczyk