Krzyżanowska Maria

(ok. 1870–1923)
nauczycielka, działaczka oświatowa

Była córką Stanisława, urzędnika magistratu kieleckiego. Ukończyła VI klasową pensję w Kielcach, po czym studiowała jako wolna słuchaczka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1903 r. otrzymała świadectwo nauczycielki domowej w zakresie geografii, wydane przez Warszawski Okręg Naukowy i natychmiast otworzyła w Kielcach trzyklasową szkołę żeńską, która po dwóch latach liczyła już cztery klasy, a w roku szkolnym 1906/1907 uzyskała prawa szkoły siedmioklasowej. Krzyżanowska  uczyła w swojej szkole geografii, języka polskiego, kaligrafii i robót ręcznych. Te dwa ostatnie przedmioty były parawanem dla nauczania historii i geografii Polski. Naukę innych przedmiotów prowadzano w szkole także w zakazanym języku polskim. Powodowało to częste rewizje i dochodzenia carskiej administracji szkolnej. W okresie pierwszej wojny światowej Krzyżanowska sympatyzowała z ruchem niepodległościowym. Pomoc udzielana przez nią legionistom  spowodowała w 1916 r. konflikt z niechętnym Piłsudskiemu biskupem kieleckim  Augustynem Łosińskim.
Po odzyskaniu niepodległości jej szkoła otrzymała, jako pierwsza w Kielcach, prawa ośmioklasowego gimnazjum polskiego z równoczesnym nadaniem jej im. Adama Mickiewicza. Krzyżanowska utrzymywała szkołę przez cały okres jej istnienia na wysokim poziomie dydaktycznym i wychowawczym. Lekcje były prowadzone poglądowo, przy szkole działały kółka zainteresowań.  Jeszcze za czasów carskich  Krzyżanowska rozwijała teatr szkolny, urządziła też jako pierwsza w Kielcach szkolną salę gimnastyczną.
Mimo nieuleczalnej choroby cały swój czas poświęcała szkole. Wskutek kolizji z terminem zajęć szkolnych odłożyła operację, co stało bezpośrednią przyczyną jej śmierci. Zmarła na raka jamy brzusznej 3 X 1923 r. w szpitalu w Warszawie. W trosce o dalszy byt szkoły zapisała swój majątek 12 udziałowcom spośród nauczycieli, którzy mieli, jak napisała w testamencie „zabezpieczyć los i rozwój szkoły, która jest dziełem i była celem życia mego”.

Jej imię w 1997 r. nadano wewnętrznej ulicy na osiedlu Słoneczne Wzgórze, w północnej części Kielc.