Loeffler Franciszek

(1874–1919)
działacz polityczny i społeczny

Urodził się w Kielcach, gdzie ukończył gimnazjum, po czym rozpoczął pracę w Rządzie Gubernialnym Kieleckim, a później jako księgowy w różnych zakładach przemysłowych na Kielecczyźnie. W 1895 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej i wkrótce został jednym z jej liderów. W 1898 r. aresztowany i więziony warszawskiej cytadeli, został skazany na dwa lata zesłania. Po powrocie wstąpił do PPS Frakcji Rewolucyjnej, brał udział w rewolucji 1905 r. Przyczynił się do powstania kieleckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej i Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Kielcach. W czasie I wojny światowej czołowy działacz lewicy niepodległościowej na Kielecczyźnie, współpracownik Rządu Narodowego Polskiej Organizacji Narodowej. Członek Centralnego Komitetu Narodowego i Rady Narodowej w Warszawie. W latach 1915–1917 był przewodniczącym Rady Okręgowej Ziemi Kieleckiej, od 1916 r. radnym miejskim, organizował stowarzyszenie robotnicze „Społem”. Pod koniec wojny brał udział w rozbrajaniu Austriaków i organizował Milicję Ludową, był też wydawcą i redaktorem tygodnika „Ziemia Kielecka”. Po odzyskaniu niepodległości został komisarzem Rządu Ludowego Republiki Polskiej na miasto Kielce i powiat kielecki, a w 1919 r. posłem do Sejmu Ustawodawczego. Zmarł w Kielcach 24 lutego 1919 r.

W 1948 r. jego imię otrzymała ulica na północnym skraju Kielc.