Łukasiewicz Mieczysław

(?-1927)

Od 1916 r. radny miejski. Wiceprezydent. W 1919 r. wybrany na prezydenta. Urząd ten piastował 8 lat. W wyniku ciężkiej sytuacji gospodarczej miasta i rozruchów głodowych 6 listopada 1919 r. złożył dymisję, odrzuconą przez radnych. W 1925 r. stanął na czele Komitetu Rozbudowy Miasta. Dbał o rozwój szkolnictwa, popierał rozbudowę Szpitalika Dziecięcego. Za jego prezydentury uruchomiono budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Kielc, realizowaną z pożyczki od amerykańskiej firmy „Ulen and Company”. Zmarł w niejasnych okolicznościach (prawdopodobnie popełnił samobójstwo).

 

Oprac.: P. Wolańczyk