Mala Hilary

(XVII w.)
wolny gwarek z Niewachlowa

Według gwardiana klasztoru Bernardynów na Karczówce, ks. Antoniego Kuźniarskiego, 7 grudnia 1646 r. Mala  wydobył w górze Machniowskiej  trzy bryły rudy ołowiu, które starosta kielecki Stanisław Czechowski kazał „obrócić, by temi statuami kościoły ozdobić”. Wykonano z nich figurę św. Barbary dla kościoła na Karczówce, płaskorzeźbę Matki Boskiej  z Dzieciątkiem dla kolegiaty kieleckiej i figurę św. Antoniego  dla kościoła w Borkowicach.  Być może jednak figura św. Barbary stanowi fundację  biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego.
Ulica Hilarego Mali znajduje się na Czarnowie, na dużym osiedlu domów jednorodzinnych, w sąsiedztwie Karczówki. Swoją nazwę otrzymała w 1957 r.