Opielińska Maria Elżbieta

(1902-1975)

Studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1925 r. podjęła pracę nauczycielską. Od 1926 r. w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 1 listopada 1932 r. objęła stanowisko p.o. dyrektora Gimnazjum i Liceum im. Błogosławionej Kingi w Kielcach, w 1934 r. została dyrektorem. 15 października 1939 r. wspólnie z innymi nauczycielami zorganizowała pierwsze w kraju tajne komplety. Działała we władzach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej okręgu kieleckiego oraz w Wojskowej Służbie Kobiet AK. 1941-1943 r. z ramienia Departamentu Oświaty i Kultury przy Delegaturze Rządu RP na Kraj nadzorowała tajne szkolnictwo średnie w Kielcach i Częstochowie. Od lutego 1945 r. kierowała Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi w Kielcach. Wiceprzewodnicząca Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury w Kielcach. Represjonowana przez władzę ludową, przeniesiona służbowo do Wrocławia, gdzie kierowała m.in.: Uniwersytetem Ludowym. W 1956 r. zrehabilitowana.

 

Oprac.: K. Otwinowski