Pękosławski Stanisław Franciszek

(1870-1936 ?)

Urodzony w Warszawie. W 1889 r. rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w spotkaniach Związku Młodzieży Polskiej "Zet". W 1896 r. ukończył studia w Instytucie Technologicznym w Sankt Petersburgu. W 1896 r. podjął pracę w firmie "Brunon Tyszka, Fabryka Mechaniczna" w Warszawie (w latach 1904-1905 był jej współwłaścicielem). W 1898 r. aresztowany za działalność w PPS. Od 18 lutego 1919 r. rządowy komisarz pełnomocny na powiat dąbrowsko-będziński (od 8 kwietnia 1919 r. komisarz nadzwyczajny). 3 grudnia 1919 r. mianowany pierwszym wojewodą kieleckim. Organizował od podstaw urząd wojewódzki. Prowadził działania zmierzające do odbudowy zniszczeń wojennych, poprawy zaopatrzenia i aprowizacji. Jeden z inicjatorów działalności Towarzystwa Przyjaciół Szpitalika Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego. 1 czerwca 1923 r. odszedł ze służby państwowej. Powrócił do Warszawy, gdzie pracował w branży budowlanej.

 

Oprac.: P. Wolańczyk