Pelc Mojżesz

(1888-1941)

Urodzony Radomyślu Wielkim w Galicji. Ukończył medycynę na Uniwersytecie w Grazu. W czasie I wojny światowej lekarz w armii austro-węgierskiej. Następnie lekarz 4 Pułku Piechoty Leg. W 1919 r. przybył do Kielc. Prowadził prywatną praktykę lekarską. Radny miejski. Kierował żydowskimi instytucjami społecznymi: szpitalem, domem starców i sierocińcem. 21 września 1939 r. wyznaczony przez Niemców na prezesa Judenratu. Po zrezygnowaniu z tej funkcji zarządzał szpitalem w getcie. Jako jeden z pierwszych Żydów zaangażował się w konspirację, za co został wywieziony do Auschwitz, gdzie został zamordowany.

 

Oprac.: K. Otwinowski