Strasz Maksymilian

(1804–1885)
fotograf, wynalazca, architekt, kartograf

Urodził się w Ojrzanowie na Mazowszu, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Ukończył Szkołę Inżynierii Cywilnej, a później Wydział Sztuk Pięknych i Miernictwa Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie powstania listopadowego służył w kwatermistrzostwie wojska polskiego. Po 1833 r. został inżynierem wojewódzkim województwa augustowskiego, a w sierpniu 1837 r. inżynierem gubernialnym w Kielcach. Nadzorował utrzymanie i budowę dróg lądowych i wodnych, był też autorem niezrealizowanych projektów budowy nowego gmachu rządu gubernialnego oraz nowej siedziby Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, rozbudował szpital miejski, kontynuował prace przy parku miejskim. W 1840 r. zaprojektował i wybudował własną kamienicę przy ul. Dużej. W 1844 r. opuścił Kielce, przenosząc się do Warszawy.
Zasłynął swoimi pracami w dziedzinie fotografii, interesował się też optyką. Już 13 lipca 1839 r. – a więc jeszcze przed ujawnieniem szczegółów techniki dagerotypii – Strasz opublikował w „Wiadomościach Handlowych i Przemysłowych” artykuł poświęcony innej technice fotograficznej: kalotypii. Wkrótce zainteresował się dagerotypią, poświęcił jej  dalsze publikacje. W 1857 r. wydany został jego podręcznik zatytułowany Fotografja czyli zbiór środków używanych do zdejmowania obrazów za pomocą światła na papierze lub szkle, ułożony do praktycznego zastosowania, podług dzieł hr. de la Sor i Texier, Le Graya i Brebissona, a w kolejnych latach (1860, 1862 i 1866) jego dalsze części, który niestety nie zachował się.

Jego imię nadano w 1997 r. ulicy na osiedlu Kochanowskiego w południowej części Kielc.