Urodził się w 1903 r. w Pińczowie, niedługo potem z rodzicami przeniósł się do Kielc.
Tu uczęszczał do gimnazjum, dziś Liceum im. J. Śniadeckiego, gdzie współtworzył kółko samokształceniowe „Dążę do wiedzy”. W 1921 r. wstąpił do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej – Lewica i stanął na jego czele. Po rozwiązaniu organizacji przeniósł się do Krakowa, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie w Warszawie i Poznaniu.  Około 1929 r. powrócił do Kielc, a niedługo potem został aresztowany wraz z innymi komunistami. W 1930 r. skazany na 4 lata więzienia. W 1936 r. został sekretarzem Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Polski w Kielcach. W tym samym roku wyjechał na wojnę do Hiszpanii, gdzie pełnił funkcję komisarza politycznego w batalionie im. Adama Mickiewicza w międzynarodowej Brygadzie im. Jarosława Dąbrowskiego. W bitwie pod Estramadurą został ranny, a później wyjechał do Francji, gdzie po 1940 r. był jednym z pierwszych organizatorów ruchu oporu. Po aresztowaniu przez Niemców został rozstrzelany 11 sierpnia 1942 r. na Mont Valerien pod Paryżem.
Jego imię nadano w 1957 r. długiej ulicy, biegnącej przez Szydłówek na północ, noszącej wcześniej nazwę Marszałkowska.