Zaorski Józef h. Lubicz

powstaniec styczniowy
(1822-1899)

Naczelnik zakładów górniczych w Białogonie. Był członkiem organizacji narodowej, w okresie powstania styczniowego zorganizował sieć kontaktową dla powstańców, którzy przybywali do Kielc. Do tego celu wykorzystał położone na obrzeżach miasta zakłady w Białogonie, którymi kierował i klasztor na Karczówce. Zmarł 23 września 1899 r., pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Starym.

Jego imię nadano w 1958 r. krótkiej ślepej uliczce w sąsiedztwie  historycznej osady na Białogonie.