Aleksandra Potocka-Kuc "Wokół poezji Bolesława Leśmiana"

plakat_ola_potocka
Termin wystawy: 
28.07.2023 do 27.08.2023

W ramach projektu "Świętokrzyskie w twórczości nauczycieli", realizowanego wspólnie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Muzeum Historii Kielc odbyła się wystawa pt. Ilustracje do poezji Bolesława Leśmiana. Niezwykłe grafiki w technice linorytu autorstwa Aleksandry Potockiej Kuc powstały na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Riepina w Sankt Petersburgu.  Na wystawie można zobaczyć 12 grafik inspirowanych twórczością Bolesława Leśmiana.