Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego

plansza tytułowa Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego
Termin wystawy: 
14.04.2022

„Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego” to plenerowa wystawa prezentowana przez Muzeum Historii Kielc w ramach Festiwalu Fotoperyferie 2022 zorganizowanego przez Fundację im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.
Fotografie eksponowane na Placu Artystów w Kielcach pochodzą z bogatej spuścizny Pierścińskiego znajdującej się w zbiorach Muzeum Historii Kielc. Uchwycone na nich sceny dokumentują chwile z życia codziennego – rozgrywające się na uboczu, w zaułkach i podwórzach miasta. Część fotografii to nieoczywiste spojrzenia na znane i mniej znane miejsca, podkreślające kontrasty pomiędzy wielkomiejskimi aspiracjami, a realną egzystencją.

 Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego 1
 Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego 2
 Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego 3
 Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego 4
 Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego 5
 Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego 6