Katarzyny Ziołowicz: "R-RYSUNEK"

plakat_wystawa_ziolowicz
Termin wystawy: 
10.01.2024 do 04.02.2024

Zapraszamy na pierwszą w 2024 roku wystawę prac plastycznych w Małej Galerii w Muzeum Historii Kielc. Dr hab. Katarzyna Ziołowicz zaprezentuje na niej swoje prace pochodzące z różnych cykli i okresów twórczości, eksponowane pod hasłem „R”: reminiscencje, retrospektywa, itd.

Zużyta drewniana płyta dała początek rysunkowym poszukiwaniom efemerycznych obrazów kreowanych przez zmieniające się światło. Matryca ukształtowana mechaniczne poddana graficznej obróbce stworzyła na powierzchni papieru struktury form na pograniczu biologicznych i geometrycznych. To właśnie ten obraz pustego druku stał się pretekstem do artystycznych poszukiwań. Stale zmieniające się obrazy przybierają formy ekspresyjnych strukturalnych plam bądź geometrycznych figur, którym przypisuję często symboliczne znaczenie. Zapisane kody, niczym hieroglify kryją w sobie pewną tajemnicę, do której poznania zapraszam odbiorcę.

Dr hab. Katarzyna Ziołowicz - artysta plastyk tworząca w obszarze rysunku, ceramiki, a także pedagog specjalizujący się edukacji estetycznej i regionalnej. Absolwentka Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (dzisiejszego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie), gdzie uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni ceramiki Anny Stawiarskiej. W 2015 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom doktora w zakresie pedagogiki obroniła w roku 2007 w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 1999 roku związana jest z Instytutem Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie w latach 2017-2020 pełniła funkcję dyrektora, a od 2020 r. jest dziekanem nowo utworzonego Wydziału Sztuki. Artystka jest autorką kilkunastu wystaw indywidualnych, m.in. w Busku-Zdroju, Kielcach, Krakowie, Puławach, Sandomierzu, Tarnowie, ale również Kamieńcu Podolskim, Równym, Warszawie, Winnicy na Ukrainie, słowackich Koszycach. Brała udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, przede wszystkim rysunkowych, istotnych dla tej dziedziny sztuki krajowych i zagranicznych przeglądów. Laureatka nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria Domu Środowisk Twórczych Pałac Tomasza Zielińskiego w Kielcach w 43. Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym Województwa Świętokrzyskiego Przedwiośnie 2020, wyróżnienia w 10th International Drawing Biennale, Melbourne (Australia) 2019, II nagrody w 6th International Drawing Biennale, Melbourne 2011, nagrody zbiorowej dla Narodowej Kolekcji Polskiej World Gallery of Art On Paper Drawings, Skopje (Macedonia) 2010. Jej dorobek tworzą nie tylko prace artystyczne, ale również publikacje o charakterze naukowym i krytycznym, w tym redakcyjne monografii zbiorowych. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, naukowo-artystycznych włączając się w dyskurs w obszarze edukacji artystycznej. Członkini Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu kieleckiego, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatury w Kielcach, aktywnie pracująca na rzecz aktywizacji życia artystycznego Kielc, regionu świętokrzyskiego, w tym kandydatury Kielc do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. W 2021 roku uzyskała tytuł Wykładowcy Roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przyznany przez studentów Uczelni oraz Osobowości Roku Województwa Świętokrzyskiego w kategorii Nauka w roku 2020, plebiscycie organizowanym przez Polską Press Grupę.