Kielce i region w obiektywie Władysława Kosterskiego-Spalskiego

plakat-kosterski1
Termin wystawy: 
18.05.2024 do 29.09.2024

Od 18 maja zapraszamy na wystawę czasową Muzeum Historii Kielc pt. „Kielce i region w obiektywie Władysława Kosterskiego-Spalskiego”.

Władysław Kosterski-Spalski (1892–1973) to wyróżniająca się postać związana z Kielcami i Kielecczyzną. W czasie I wojny światowej włączył się w działalność niepodległościową. Głównym polem jego aktywności stała się Polska Organizacja Wojskowa. Jako komendant okręgu kieleckiego w listopadzie 1918 r. odegrał zasadniczą rolę podczas akcji rozbrajania okupantów na terenie byłej guberni kieleckiej. Następnie wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie został zaangażowany do tworzonego wywiadu i kontrwywiadu. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej przeniesiono go do rezerwy i wrócił do Kielc. 
W dwudziestoleciu międzywojennym był czynnym działaczem Związku Strzeleckiego, popularnej organizacji, która miała za zadanie kształtować postawy obywatelskie i promować kondycję fizyczną. W 1934 r. został wybrany do Rady Miejskiej w Kielcach, gdzie stał się jednym z aktywniejszych samorządowców. Działał również w organizacjach kombatanckich. W latach okupacji niemieckiej był jedną z osób, które zabezpieczały zbiory kieleckiego muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Część z nich przechował w swoim domu przy Rynku. Prawdopodobnie działał jako oficer wywiadu Armii Krajowej. 
Po 1945 r. skoncentrował się na pracy krajoznawczej. Zorganizował pierwsze po wojnie szkolenia przewodników. Został m.in. przewodniczącym Okręgowej Komisji Opieki nad Zabytkami. Dzięki jego staraniom, zaangażowaniu oraz interwencjom, ocalono od zniszczenia wiele cennych obiektów. Znalazł się wśród członków założycieli Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, publikował teksty naukowe i popularnonaukowe. 
Uosabiał typ działacza o wszechstronnych zainteresowaniach. Jedną z jego największych pasji była niewątpliwie fotografia. Jeszcze przed I wojną światową wstąpił do kieleckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Pierwsze zachowane zdjęcia jego autorstwa pochodzą z lat 1910–1912. Fotografował przez następne sześćdziesiąt lat. Dzięki jego pracy powstało ważne i obszerne źródło do poznania wielowątkowej historii Kielc oraz regionu świętokrzyskiego, które dokumentuje przede wszystkim przemiany architektoniczne, jakie zaszły na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Na wystawie Muzeum Historii Kielc zaprezentowano wybór najciekawszych zdjęć autorstwa Władysława Kosterskiego-Spalskiego.