Linie uczuć - graficzne eksploracje

plakat-gul-rechlewicz
Termin wystawy: 
12.10.2023 do 22.10.2023

Zapraszamy na wystawę prac Violetty Gul-Rechlewicz w Małej Galerii Muzeum Historii Kielc.

Tekst z katalogu wystawy:

Violetta Gul-Rechlewicz jest nauczycielem akademickim, profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej młodzieńcza fascynacja sztukami plastycznymi, wspierana przez rodzinę o tradycjach artystycznych, z biegiem czasu zaowocowała podjęciem samodzielnej twórczości. Od dłuższego czasu uprawia malarstwo akrylowe oraz technikę mieszaną w formie grafiki łączonej ze sztuką cyfrową. Współpracuje z jedną z czołowych europejskich platform artystycznych Artmajeur.
Prace Violetty Gul-Rechlewicz są nośnikiem bogatej palety emocji. Jednak nie są to jedynie i przede wszystkim uczucia typowe, jak radość, gniew czy smutek. To raczej stany ducha owiane pewną dozą tajemnicy, niekiedy trudne do rozszyfrowania, jednoznacznego zidentyfikowania; osadzone na granicy dwóch światów: realnego i wyimaginowanego. Te wieloznaczne uczucia korespondują idealnie z całościową formą grafik, która z jednej strony oszałamia wielością szczegółów i ich niepowtarzalnością, a niekiedy pewną pozorną prostotą, której istotą jest jednak dbałość o doskonałość linii. Artystka nie unika brzydoty ani grymasu, wręcz przeciwnie, odważnie eksploruje te obszary ludzkiego doświadczenia, które często są pomijane. Niejednoznaczność, głębia, tajemnica – a czasem niepokój i mrok – w połączeniu z walorami artystycznymi prac powodują, że można do nich wracać wielokrotnie i za każdym razem odkrywać ich nowe wymiary; nabierając jednocześnie pewności, że określenie ich ostatecznego znaczenia jest niemożliwe. 

Violetta Gul-Rechlewicz 1
Violetta Gul-Rechlewicz 2
Violetta Gul-Rechlewicz 3
Violetta Gul-Rechlewicz 4
Violetta Gul-Rechlewicz 5