Barbara Kasprzyk-Dulewicz, Magdalena Kopeć, Pamiątki rodziny Rotmanów Kaderów w zbiorach Muzeum Historii Kielc

Niniejszy artykuł koncentruje się na losach żydowskiej rodziny Rotmanów z Kielc i pamiątkach, które zostały przekazane do Muzeum Historii Kielc w 2023 r. Bogaty zbiór, liczący około 1800 elementów, dotyczy w większości Henryka Rotmana Kadery, jego żony Stanisławy oraz syna Ryszarda, jednak można w nim odnaleźć przedmioty, dokumenty i zdjęcia pozostałe po rodzicach i rodzeństwie Henryka. Ważną i niezwykle cenną częścią zbioru są  zdjęcia, ulotki i dokumenty, które mają związek z Kielcami i okolicznymi miejscowościami.