Marcin Kolasa, Judaika w zbiorach Muzeum Historii Kielc

Dzieje kieleckiej społeczności żydowskiej obejmują okres od 1862 do 1942 r. W dwudziestoleciu międzywojennym stanowiła ona około jednej trzeciej ludności Kielc. Prezentowane w niniejszym artykule judaika są namacalną pamiątką po kieleckich Żydach. Zagładę przetrwały nieliczne dokumenty, fotografie, wyroby fabryk i rzemieślników, przedmioty związane z życiem codziennym i religią.