Paweł Król, Zakłady wapienne „Międzygórze” w Kielcach

Artykuł przedstawia historię zakładu wapienniczego „Międzygórze” w Kielcach, prowadzonego przez Mendla Lipszyca i spółkę w latach 1909–1939 oraz jego powojenne dzieje do 1974 r.  Opisuje przemiany własnościowe, dzierżawy oraz analizuje rozwój przestrzenny kamieniołomu i jego infrastruktury przemysłowej. W ogólny sposób omawia adaptację wyrobisk na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców Kielc.