160 rocznica wybuchu powstania styczniowego

aktualnosci_powstanie_styczniowe

Powstanie wybuchło w Królestwie Polskim 22 stycznia 1863 r. W planach centralnych władz powstańczych było opanowanie Kielc w momencie wybuchu protestu. Na Karczówkę gdzie odbywała się zbiórka spiskowców, przybyło około dwustu osób. Ostatecznie nie doszło do zamierzonego ataku. Jednym z powodów takiej decyzji był fakt, że  liczący siedmiuset żołnierzy garnizon rosyjski został wcześniej postawiony w stan pogotowia.

Więcej informacji na temat Kielc w czasie powstania styczniowego można znaleźć pod adresem https://mhki.kielce.eu/aktualnosci/kielce-w-czasach-powstania-styczniowego

W Muzeum Historii Kielc znajduje się kilkadziesiąt pamiątek związanych z powstaniem. Wśród nich wyróżnić można nominacje oficerskie dla kielczanina Teodora Kłodawskiego ze stemplem naczelnika Rządu Narodowego i podpisem między innymi generała Józefa Hauke Bosaka. Wyjątkowa jest również rycina Obóz Rosjan pod Kielcami. Drzeworyt ukazał się we francuskim tygodniku „L'Illustration. Journal Universél” 26 września 1863 r. Jest to jedna z pierwszych panoram Kielc. Grafika nie jest precyzyjna. Autor prawdopodobnie nie miał czasu, zresztą nie dokładny wygląd miasta był wtedy najważniejszy. Widział Kielce z oddali i ze swojej perspektywy naszkicował tylko pojedyncze charakterystyczne budowle, które obserwował ze wzgórza, prawdopodobnie z  terenu dzisiejszego Szydłówka znajdującego się wtedy daleko na północ od miasta. Widać zatem zapewne dzwonnicę i prawdopodobnie jedną z wież pałacu biskupiego.

 

 

Podpisy:

Obóz Rosjan pod Kielcami, grafika z września 1863 r. Źródło: Zbiory Muzeum Historii Kielc

Nominacje dla kielczanina Teodora Kłodawskiego, listopad 1863 r. Źródło: Zbiory Muzeum Historii Kielc