Kalendarz wydarzeń

09 Styczeń 2023

Żydowskie ślady na Pakoszu: cmentarz Żydowski

Termin wydarzenia: 
poniedziałek, 09.01.2023, 11:30

UWAGA! Z przyczyn niezależnych od Muzeum spacer nie odbędzie się 9 stycznia. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie spaceru.

Zapraszamy na spacer w poszukiwaniu śladów po kieleckiej społeczności żydowskiej. W czasie spotkania będzie możliwe zwiedzenie dwóch oheli, czyli grobowców cadyków, znajdujących się na cmentarzu. Można będzie również zwiedzić sąsiadujący z cmentarzem zrekonstruowany żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego, pierwotnie znajdujący się przy ul. Słowackiego. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Myśliński. 

Zbiórka  przy bramie cmentarza żydowskiego, Aleja Na Stadion.